Ikodzero yako kuziva nezveBumbiro remitemo yenyika

Unozviziva here kuti ikodzero yemunhu wose kuziva bumbiro remutemo renyika. Wana mukana wokuteerera rumbo urwu ugokurudzirwa kuziva Bumbiro renyika yedu yeZimbabwe.

Ikodzero yako kuziva nezveBumbiro remitemo yenyikaUnozviziva here kuti ikodzero yemunhu wose kuziva bumbiro remutemo renyika? Wana mukana wokuteerera rumbo urwu ugokurudzirwa kuziva Bumbiro renyika yedu yeZimbabwe.

Posted by Kumakomo Community Radio Fm on Monday, April 20, 2020

Was This Post Helpful:

1 votes, 5 avg. rating

Share:

Leave a Comment