Covid 19 namatambudziko ayo kuvasikana namadzimai muChipinge South

Tinokupai chirongwa chinokurukura maringe nematambudziko arikusanganiwa nawo namadzimai nevasikana vanogara muChipinge South. Teererai munzwe.


Was This Post Helpful:

1 votes, 5 avg. rating

Share:

Leave a Comment