LOCK DOWN INOBATSIRA SEI PAKUMISA DENDA RECOVID-19

Zimbabwe, nedzimwe nyika dzakatikomberedza nedzemhiri kwamakungwa dzakatora chidanho chokumborega kuenda kumabasa (lockdown) zvichitevera kupararira kwechirwere cheCoronavirus (COVID 19). Zvitoro, zvikoro, nzvimbo dzokudyira namabhizimusi zvakakurudzirwa kuvharwa, ruzhinji ruchitarisirwa kugara mumisha yavo kuedza kuderedza nokumisa kupara kwechirerwe cheCOVID 19. Chirwere cheCOVID 19 chinounza matambudziko mukufema nechikosoro chakaomarara. Vanamazvikokota vezveutano navanamazvikotokota mukutsvaga zivo dzezvehutano havasati vawana mushonga unokwanisa